Stanowisko: Kelner (nr 0761)
Nazwa firmy: PRNC Antonina Pavliuk
Miasto: Bydgoszcz