Stanowisko: malarz-murarz Zespołu Administracyjno-Gospodarczego Wydziału Inwestycji i Remontów\n(nr 0222)
Nazwa firmy: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Miasto: Bydgoszcz